CarAmigo roept op tot een Belgische Green Deal voor autodelen

CarAmigo roept op tot een Belgische Green Deal voor autodelen

Naar het voorbeeld van de Green Deal in Nederland roept CarAmigo, het eerste platform voor autodelen onder particulieren in België, de Belgische federale regering en de bevoegde regionale overheden op om de opkomst van nieuwe mobiliteitsmodellen, zoals autodelen, te steunen.

Nederland heeft namelijk onlangs, samen met 30 private en publieke organisaties, een Green Deal gesloten, waarmee getracht wordt over drie jaar een netwerk van minstens 100.000 gedeelde wagens te bereiken op de Nederlandse wegen. Op die manier daalt het aantal wagens in het verkeer gevoelig en hiermee ook de vele nadelen van de wagen: verkeersdrukte, vervuiling, risico op ongevallen,...

Het belang van deze Nederlandse Green Deal wordt nog veel duidelijker als we ook nog eens de dynamiek tussen heel wat sectoren bekijken, een heel relevante factor voor dit soort maatschappelijke innovaties.
Heel wat diverse actoren, zoals autodeelorganisaties, leasingbedrijven, private ondernemingen, belangengroepen en de Nederlandse regering, bundelen hun krachten om samen te werken op het vlak van autodelen.

Met dit initiatief willen de verschillende partijen het autodeelconcept en de voordelen ervan bekend maken bij het grote publiek, pilootprojecten starten in lokale gemeenschappen, de vele mogelijkheden van autodelen stimuleren en de - onder andere fiscale - onzekerheden van het concept schrappen.

U vindt het persbericht van de Nederlandse regering hier.

Over een wagen beschikken kost veel geld. Verzekeringen, onderhoud, belastingen, parkeren, ... Bovendien, en dat is voor niemand een geheim, barst het verkeer op onze wegen en vooral in onze hoofdstad uit zijn voegen. Autodelen betekent dus niet alleen minder kosten - zowel voor eigenaars als voor huurders van een wagen - maar ook een vermindering van de ecologische voetafdruk en een daling van de impact van een oververzadigd autopark op het milieu.

Er bestaan reeds heel wat Belgische initiatieven op het vlak van intelligente mobiliteit: Cambio, ZenCar, Djump, BlablaCar,… CarAmigo vult dit aanbod aan en biedt de mogelijkheid om een wagen te “autodelen” wanneer deze nietgebruikt wordt.

Dit online platform brengt eigenaars van voertuigen in contact met personen die tijdelijk een voertuig nodig hebben. Beide partijen genieten een technische bijstand in samenwerking met Touring, 24u op 24, en een omnium verzekering. Deze twee diensten zijn inbegrepen in de huurprijs en dekken ieder voertuig gedurende de volledige duur van het autodelen.

Op lokale schaal zagen reeds heel wat samenwerkingen tussen openbare actoren en CarAmigo het licht: zo werd er in februari een akkoord bereikt met het gemeentebestuur van Schaarbeek, dat enkele van zijn voertuigen tijdens het weekend ter beschikking zal stellen op het platform. Een première voor België en een ervaring die CarAmigo ook in andere gemeentes in Brussel, Wallonië en Vlaanderen verder zal ontwikkelen.

Alex Gaschard en Laurent Baeke, oprichters van CarAmigo, hopen dus dat de Belgische regering en de bevoegde regionale overheden deze kans voor onze mobiliteit zullen grijpen en in dialoog zullen treden met de sector om maatregelen te nemen die autodelen bevorderen.

Zijn we vertrokken voor een Belgische Green Deal?

www.caramigo.be
 

Contacteer ons